Inseriu filigrana en format PDF

Afegiu filigrana mitjançant imatge o text al vostre PDF. Trieu la posició, l’opacitat i el tipus de lletra d’aigua filigrana.

La marca d'aigua s'aplicarà a aquests fitxers
CarregantRecepció de fitxers de Drive
CarregantRecepció de fitxers de Dropbox
Carregant 0 fitxer de 0
Temps restant - segons - Velocitat de descàrrega - MB / S
S'ha penjat

Afegir una filigrana ...

Tractament